Fasta priser för lokala resor på Tjörn & Orust 

Fastprislista för lokala resor på Tjörn & Orust. Priserna avser resa mellan två adresser, stopp eller avvikelse från färdvägen innebär extra kostnad läs här. Alla priser är i SEK och inklusive 6% moms. 

Personbil 1-4 passagerare:

 

Område Mygge Berga Kålle Rönnä Skärha Kyrke Hjälte Varek Svanes Tegne Mollö Stock Henån Sluss
Myggenäs 160                           
 Berga, Höviksnäs 275 275                        
Kållekärr, Djupvik 325 370 325                      
Rönnäng, Stockevik 495 495 495 495                    
Skärhamn 495 495 495 495 495                  
Kyrkesund, Valsäng 495 495 495 495 495 495                
Hjälteby, Mjörn 325 395 495 495 495 495 325              
Varekil, Skåpesund 445 535 515 795 695 760 495 445            
Svanesund 555 675 695 950 880 895 650 595 555          
Tegneby 585 695 725 980 895 930 675 595 695 675        
Mollösund, Nösund 880 985 995 995 995 995 995 895 995 895 895      
Stocken, Ellös 795 880 925 995 995 995 895 795 950 795 895 795    
Henån, Allmag 695 790 810 995 995 995 795 725 835 865 995 925 695  
Slussen, Vindön 895 995 995 995 995 995 995 895 995 995 995 995 895 895

 

Minibuss 1-8 passagerare:

Område Mygge Berga Kålle Rönnä Skärha Kyrke Hjälte Varek Svanes Tegne Mollö Stock Henån Sluss
Myggenäs 240                          
 Berga, Höviksnäs 415 415                        
Kållekärr, Djupvik 490 555 490                      
Rönnäng, Stockevik 745 745 745 745                    
Skärhamn 745 745 745 745 745                  
Kyrkesund, Valsäng 745 745 745 745 745 745                
Hjälteby, Mjörn 490 585 745 745 745 745 490              
Varekil, Skåpesund 670 805 775 1215 1050 1140 765 670            
Svanesund 835 1015 1045 1425 1320 1360 975 885 835          
Tegneby 880 1060 1090 1470 1365 1395 1015 915 880 1015        
Mollösund, Nösund 1345 1470 1495 1495 1495 1495 1470 1330 1495 1330 1330      
Stocken, Ellös 1195 1320 1390 1495 1495 1495 1320 1215 1425 1185 1330 1140    
Henån, Allmag 1045 1185 1215 1495 1495 1495 1195 1080 1255 1300 1495 1390 1045  
Slussen, Vindön 1445 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1445 1495 1495 1495 1495 1445 1445

 

RSS